Whole Fresh Food

Denna artikel ger grundläggande kunskap om en kost baserat på hela färska frukter och grönsaker (Whole Fresh Food – WFF).

En balanserad WFF diet är en viktig del i en sund livsstil och ett sätt att behålla sin hälsa eller att återvinna den.

Vetenskapen upptäcker hela tiden mer och mer värdet av att äta färsk frukt och grönsaker, vikten av mikronäringsämnen och vikten av att undvika eller minimera intaget av vissa födoämnen. Man finner att en kost med stor del  frukt och grönsaker är viktigt för hälsan och motverkar moderna sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes, övervikt, mag-tarmsjukdom, benskörhet m.m. Bevisen är tämligen överväldigande att dessa sjukdomar till stor del är orsakade av en kost som vi inte är biologiskt anpassade till. 

Bland utövare av naturliga läkningsmetoder har förstås detta varit känt länge. Vetenskapliga bevis som kommit fram de senaste årtiondena ger dock mycket starka argument som borde få samhället att vidta åtgärder för en bättre kost hos befolkningen och för dess individer att genomföra förändringar.

Genom att äta en sund och läcker diet kan man faktiskt undvika mycket sjukdom och lidande, öka livskvalitén, leva längre och spara mycket tid och pengar. Detta samtidigt som man minskar utsläppen av växthusgaser. Avverkningen av jordens sista regnskogar är också till stor del orsakat av animalieproduktionen även när produkten missvisande kallas för ”svenskt kött”. Vill du lära mer om WFF se på sidan om kurser och ta kontakt på webbformuläret.

Raw food blir mer och mer populärt. Det finns många olika uppfattningar om hur man bäst äter raw food. En del tror att en ren fruktdiet är bäst, andra tror på gröna blad, grässafter och groddar, råsafter, fermenterad mat, superfoods etc. En del raw foodare får 60 – 70 % av deras kalorier genom fett, andra endast 5-10 %. En del menar att vissa födoämnen är speciellt bra t. ex. bananer, morötter, rå choklad, surkål, quinoa, kokosolja, linfröolja eller olika pulver av växter som inte sällan kommer från andra sidan jorden. Andra menar att olja, fermenterad mat, gräs, choklad, superfoods m.m. skall man inte äta alls. Det finns idéer om att kombinera födan på olika sätt medan andra menar att födoämneskombinering är onödigt. Detta visar att en raw food diet kan variera väldigt mycket. Detta kan vara förvirrande, speciellt för en nybörjare. Men vi måste acceptera att det är så och kommer att förbli så och bilda oss en egen uppfattning. Denna uppfattning kan vi grunda på vetenskap, erfarenhet och sunt förnuft. Självläkningsläran ger en god bas.

Min grunduppfattning är att det är optimalt att äta födan hel som naturen avsåg från början. Vi bör göra som alla andra arter äta en kost som är naturlig för vår art. Sen kan man kompromissa på olika sätt och tillbereda födan med mixrar och andra apparater.

Man kan ibland läsa att vi är bättre anpassade till ett liv på stenåldern än i dagens samhälle men angående kost är vi bäst anpassade till en kost från en tid långt tidigare. Stenåldern kan låta långt tillbaka i tiden men särskilt långt är det inte.

Mest tillgängligt för våra förfäder var en kost från träden, dvs. frukt och nötter. Vapen att jaga med är en senare uppfinning. Hur vår kropp fungerar har inte förändrats särskilt mycket sedan denna tid. Följaktligen är våra behov liknande. Hur mycket vi förändrats är diskuterbart och ingen har ett exakt svar. För de förändringar som skett av oss och vår miljö kan vi modifiera födan något. Detta sker också i naturen. Gorillan som tidigare levde på mest frukt men idag pga. minskad tillgång på frukt lever i huvudsak på gröna blad och skott. Vi behöver en kost som är lik andra primaters men är ändå inte helt lika dem.

Orsakerna till att vi ändrat vår kost kan vara klimatförändringar, nya miljöer, folkvandringar och därmed förändrad tillgång på föda och brist på föda.

För ca 10.000 år sedan började människan bruka jorden. Detta innebär att vi börjande äta föda som vi tidigare bara ätit lite av eller inte alls. En del av dessa födoämnen är vi inte biologiskt anpassade att äta. De senaste 150 åren har vi haft en livsmedelsindustri som producerar ”föda” som inte är föda alls.

Idag produceras sådant som vi tidigare inte ätit i stora mängder. Många födoämnen är uppfinningar av industrin. Mycket av maten har förlorat sin näring genom kokning, stekning, raffinering, lagring etc. Den innehåller ämnen som tidigare inte funnits i maten. Många födoämnen innehåller bara en mycket liten mängd näring undantaget kalorier. Vi gör ett enormt världsomfattande experiment som vi till delar kan se resultat av i form av en epidemi av hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes, fetma m.m. De flesta fall av sjukdom skulle kunna undvikas och ofta botas genom att återvända till en naturlig kost. Det finns numera läkarorganisationer som rekommenderar helt och hållet växtbaserad kost för att motverka de i västvärlden vanliga och dödliga sjukdomarna som hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes, benskörhet m.m.

WHOLE FRESH FOOD (WFF)

Så vad är en naturlig WFF kost? Det kan sägas mycket om det men här en sammanfattning.

Hel färsk föda borde vara grunden i vår kost. Hel betyder med alla delar, att ingenting är borttaget (undantag: vi tar bort en del skal och fröer som inte är lämpliga som föda).
Motsatsen till hel är raffinerad, koncentrerad, extraherad, fraktionerad eller delad. Det finns inga näringsmässiga fördelar med att koncentrera (t.ex. torka) ett naturligt födoämne. Det gör inte att kvaliteten ökar.

Det faktum att ett torkat födoämne är högre på vissa näringsämnen gör det inte bättre. Självklart innehåller 100 g torkade gojibär mer protein, fett, socker, antioxidanter m.m. än 100 g färska. Men det är inte det samma som bären blir näringsrikare när de blir torkade. Det som hänt är att de förlorat sitt vatten så att 100 g torkade bär är många fler bär än 100 g färska. Man behöver således få i sig den förlorade vätskan på annat sätt och man bör inte äta fler bär för att de är torkade jämfört med färska.

Koncentrerad föda ger inte samma balans. Det finns aldrig någon fördel att äta mer av ett näringsämne än vi behöver. Därmed inte sagt att vi inte skall äta någon torkad föda. Torkning är ett naturligt sätt att ta tillvara mat när det finns gott om det. Det möjliggör att vi kan förvara det länge och det är lätt att transportera. När tillgången på god kvalitet färsk föda är dålig kan också torkad föda ibland vara ett bättre alternativ. Torkad frukt kan också göra övergången till WFF lättare. En ytterligare fördel med torkad frukt är att den är oftast mer mogen än färsk frukt i affären. Kommersiellt odlad frukt är plockad omogen. Frukt är inte färdig mat förrän den är mogen. Omogen frukt har inte alla naturliga sockerarter och andra näringsämnen i rätt mängd. Torkad, liksom djupfryst mat, är således ett värdefullt komplement till WFF, särskilt i ett kallt klimat när tillgången på färskt frukt är dålig. Torkad frukt bör blötläggas för att absorbera vätska.

De flesta människor kan under en lång tid äta mycket olämplig föda utan att några allvarligare sjukdomssymtom framträder. Men vid någon punkt finns det en gräns då symtomen kommer. Vi lever inte i en perfekt värld med perfekt tillgång på föda men ju närmre en optimal diet vi kommer desto bättre för vår hälsa.

Några kvalitéer, de flesta unika för WFF, är:

  • Levande och kapabel till tillväxt och reproduktion.
  • Ingen förlust av näringsämnen.
  • Tillför många olika näringsämnen i balans och innehåller alltid vatten.
  • Maximalt med näring i maximal balans. (Inga andra födoämnen har den kombinerade egenskapen)
  • Några födoämnen är särskilt balanserade så att man kan leva på dem under en lång tid. (Men detta är inte rekommenderat.)

WFF – kosten som helhet:

  • Basbildande och varierad.
  • Korrekt proportionerad, dvs. balanserad mellan olika födoämnen och näringsämnen och innehåller rikliogt med vätska.
  • Är optimalt färsk, rå, hel, ekologiskt producerad eller vildväxande.

WFF kan bli producerad var som helst där det finns jord och faktiskt även utan jord. Man kan producera mat till ett lågt pris. I en trädgård får man dessutom motion, frisk luft och solsken samtidigt. WFF kan också produceras på balkonger eller inomhus i burkar, krukor och odlingslådor. WFF kan också skördas vild och gratis.

WFF baseras på frukt och grönsaker. Detta kompetteras med naturligt koncentrerad mat som nötter och fröer. Dessa kan blötläggas eller ibland groddas vilket ger dem kvalitén WFF. Detta förstås förutsatt att de inte blivit torkade under värme, vilket tyvärr är fallet med de flesta nötter. Även om man baserar sin kost på WFF kan man också äta torkad frukt och grönsaker, råsafter, fryst föda och kokt mat. Med en 100% WFF kost i ett kallt klimat är det svårt eller kanske omöjligt (beroende på tillgången) att få variation och alla näringsämnen i rätt balans. Då är det bättre att vara pragmatiker än principfast! Det finns viktigare aspekter av föda än att allting är färskt. Enligt min åsikt är det bättre att äta t. ex. lätt kokta grönsaker, bovete, hirs, quinoa eller baljväxter än att äta dåligt kvalitet frukt eller för mycket nötter och fröer. Genom att blötlägga, grodda eller finfördela kan koktiden ofta begränsas till någon sekund eller några minuter om man låter det stå ett tag på eftervärmen. Detta begränsar näringsförlusterna betydligt. Balans är ett nyckelord gällande näringsintag. Hur mycket av ens kost som är WFF måste var och en avgöra själv. Även om jag rekommenderar en animaliefri kost så kan självklart den som äter animalier också äta huvudsakligen WFF. Vad man gör på det stora hela är viktigare en det lilla. Jag tycker att 80 % WFF är ganska bra. Men om man går från 10 % WFF till 50 % har man gjort mer för sin hälsa än om man går från 40 till 80 %. Den som äter en stor del färsk frukt och grönsaker och undviker skräpmat har kommit en stor bit på vägen.

Observera att en del föda kallas färsk fast de inte är färska livsmedel. Till dessa hör färskt bröd och färsk fisk!

En sak som är viktigt att veta är att färsk frukt och grönsaker med ett fåtal undantag, är låga på energi. (kalorier).

Så här mycket behöver man äta för att få i sig 1000 kalorier:

Olja 111 gram Persika 2,326 gram
Mandel 167 gram Vattenmelon 3,300 gram
Rågbröd 267 gram Tomat 5,550 gram
Avokado 526 gram Blekselleri 7,114 gram
Apelsinjuice 2,040 gram Isbergssallad 7,700 gram

Med andra ord måste man äta 70 gånger mer i vikt om man äter isbergssallad jämfört med olja för att få lika mycket kalorier. I volym är det ännu mycket mer! Frukt och grönsaker innehåller mycket vatten så behovet att dricka är lägre. Om man är van att äta vanlig mat så kan man inte äta så mycket färsk frukt och grönsaker. Men redan efter en vecka så brukar de flesta äta betydligt mer. Risken finns att man äter för lite kalorier. Det är inte ett problem på kort sikt men kan vara det på lång sikt. Genom att äta en halv till en handfull nötter om dagen minskas risken att man får i sig för lite kalorier. WFF med högt intag av frukt och grönt är perfekt för viktreducering! Jag skriver inte om kalorier därför att man måste tänka på dem eller räkna dem. Endast för att illustrera att det är stor skillnad på energiinnehåll på olika födoämnen.

De som övergår till raw food tenderar att göra misstag. Precis som med så mycket annat finns det ett korrekt sätt och ett felaktigt och skadligt sätt ätt äta raw foods eller WFF. De flesta mår fort bättre och får mer energi och ofta försvinner allahanda krämpor. Men den kost som fått en att må bättre på kort sikt kan också efter ett tag leda till att man på sikt inte mår bra. Andra gör också misstag som kan leda till trötthet, viktförlust och skador på tänderna. Problem med tänder är vanligt bland de som äter raw food och speciellt de som äter mycket färsk eller torkad frukt. Tandskador är oftast inte möjligt att reparera på ett naturligt sätt. Förlorad tandsubstans är vanligen en förlust för alltid. Dåliga tänder kan också vara en inkörsport till dålig hälsa.

Alla skall inte äta precis likadant. Några faktorer som påverkar vad som är mest lämpligt för var och en är: individuella genetiska och förvärvade faktorer, vilket klimat och miljö man befinner sig i; träning, stress och andra individuella faktorer och tillgången till god kvalitet frukt och grönsaker.

För bästa resultat är det bäst att göra sin övergång till WFF rätt från början. Kunskap är nyckelordet. Balans är nyckelordet när det gäller sammansättning av kosten för rätt syra-bas balans och alla nödvändiga näringsämnen.

Översatt från engelska 140318. Uppdaterad 141022. Published October 22, 2014