Hållbar livsstil

Hållbar livstil, hållbar framtid. 

Kursen är ämnad att ge kunskap framför allt hur man rent praktiskt kan minska sitt globala fotavtryck genom att leva annorlunda och konsumera prylar och mat som minimerar miljöpåverkan. men också  vad vi globalt behöver göra.

Verklighetsbaserad identifiering av problemen och verkliga lösningar!

Några nyckel ord: transporter, energi, fossila bränslen, försurning och växthusgaser, klimatförändringar och ödeläggelse av skog, regnskog, hav och annan natur; tungmetaller och kemikalier, jordbruk och livsmedelproduktion, konsumtionshets, exponential tillväxt av ekonomi och befolkning; ekologi, biologisk mångfald, lokal produktion, lokal makt, skogsträdgårdar, permakultur, hållbar ekonomin, kommunikation, slow rörelsen, hållbara varor m.m.

“Though the problems of the world are increasingly complex, the solutions remain embarrassingly simple.”  Bill Mollison