Ätliga vilda växter

Under en kurs i vilda ätliga växter får du lära dig vilka vilda frukter, bär, gröna växter och örter man kan äta och var man kan finna dem.

Ämnet ingår också som en del i kurser i självläkningslära.