Sluta röka program

En liten varning. Denna text kommer att ge dig en del information och kunskap om tobakens skadliga inverkan som du kanske inte känner till eller som det kanske inte är så trevligt att få reda på. Du kanske besluter att sluta röka och får vissa abstinensbesvär men du skall också få några råd om hur du kan hantera det.

DIN HÄLSA
Den viktigaste faktorn när man skall sluta röka är vilja. Vilja skapas ur motivation, kunskap och insikt. Du har endast en hälsa. Om du förlorar den kan du inte köpa den tillbaka. Du kanske kan återhämta dig men det är inte säkert. Är det värt att ta den risken? Vad är livet värt för dig om du har dålig hälsa? Rökning orsakar enorma hälsoproblem; förstör organ, leder till amputationer och död. För vissa kan det vara en god idé att helt enkelt studera hälsoproblem orsakade av rökning. Många organisationer mot rökning kan säkert hjälpa dig med detta och även stöda dig i att sluta röka. För andra fungerar inte ”skrämselpropaganda” men det finns många sätt.

SLUTA RÖKA – HJÄLPMEDEL
Det finns metoder som gör det lättare att sluta röka och minimera suget, t ex att göra dig sysselsatt med andra saker. Här är några saker du kan göra (dessa knep kan också användas för andra missbruk såsom snus-, socker-, skräpmat-, alkoholberoende m.m.)

 • Gör din kropp alkalisk genom att äta mycket färska frukter och grönsaker så att suget minskar. Ca 80 % alkalisk och 20 % syrabildande föda rekommenderas. (Läs gärna sidan Whole Fresh Food)
 • Motionera och andas frisk luft.
 • Hitta något som du tycker om att göra som t.ex. dans, konst, sport osv. Löpning är en bra aktivitet. Få löpare röker, speciellt långdistanslöpare. Promenader är också bra.
 • Undvik rökiga platser och människor som röker.
 • Om möjligt undvik eller minimera intaget av kaffe, te, alkohol, socker och söta drycker.
 • Ägna mycket tid åt vila och avkoppling. För några kan det vara bättre att vara flitigt sysselsatta i början.
 • Var och förbli positiv till att du kan sluta röka. Ge inte upp om än du misslyckas någon gång. Varje misslyckande ger en ny ger en ny möjlighet att lyckas.
 • Räkna ut hur mycket pengar du varje vecka sparar in på tobak. Använd dem till något hälsobringande som du tycker om t.ex. massage, en CD, en rolig film, att gå på teater, yoga eller Qi-Gong. Eller spara pengarna till något du vill spara till eller skänk dem till en organisation som har omsorg om träden eller köp regnskog (1) men ge dem aldrig till cancerforskning eller annan medicinsk forskning som är en business sannolikt involverad i oetiska djurförsök och vars behandlingar aldrig når den egentliga orsaken till sjukdom och kan vara farligare än sjukdomen själv.(2)

Det finns också andra knep man kan använda sig av. Här följer två förslag, det ena utan att vara alltför sträng mot dig själv och det andra för den som är mycket beslutsam att sluta genast.

1. Varje gång du känner röksuget, drick ett glas vatten och vänta 30 sekunder till en minut. Om du därefter fortfarande är röksugen – rök då. Men upprepa samma procedur med vattnet varje gång innan du röker. Vattnet kan ersättas med frukt- eller grönsaksjuice eller frukt – gärna äpple, apelsin, gurka, melon eller din favoritfrukt men den bör vara mogen och saftig (ät inte avokado och helst inte banan). Förr eller senare märker du att vatten är allt du behöver.

2. Enligt den stränga metoden gör du helt enkelt på samma sätt men beslutsam som du är så röker du inte. Du kan i stället dricka mera vatten eller äta mera frukt.

Ett annat knep du kan pröva på är att tillåta dig röka så mycket du vill. Men bara just innan du går till sängs t. ex. kl. 22 – 22.15. Efter ett tag märker du att det inte är någon idé att röka de där 15 minuterna. Du kan också hitta på andra knep som passar just dig allra bäst. Bara fantasin kan begränsa dig. Det kan också hjälpa att veta att ju längre du klarat dig utan tobak desto lättare blir det.

Tveka inte att söka professionell hjälp om du har eller får problem.

TOBAKEN – DESS BESTÅNDSDELAR OCH TILLSATSÄMNEN
Några beståndsdelar i tobaken är nikotin, tjära, akrylamid, formaldehyd, kadmium, krom, nickel, bly, ammoniak, arsenik, DDT, vätecyanid och många fler. Den innehåller också radioaktiva ämnen. Tobaken innehåller 50 ämnen som är klassificerade som cancerframkallande. Tobaken består inte bara av ren tobak utan innehåller även många jordbrukskemikalier och tillsatsämnen. Till dessa hör socker (upp till 5,5 % – mycket beroendeframkallande), kakao, propylenglykol, honung, glycerol, d-sorbitol, etylalkohol, cellulosa, lakritsrot, mentol, ammonium, olika aldehyder samt kalciumkarbonat. Tillsatsämnena minskar smaken av tobak men ökar absorptionen. (3) Tobaken och dess tillsatsämnen kan ge dig cancer i lungor, näsa, läppar, tunga, mun, stämband, struphuvud, matstrupe, bukspottkörtel, njurar, blåsa, blod (leukemi), livmoder, äggstockar, penis och testiklar, och den kan också orsaka stroke (slaganfall), grå starr, påskyndande av åldringsprocessen, degenerering av skelettet och benskörhet, impotens, kronisk luftrörskatarr, emfysem, astma, allergi, skador och förkalkning i blodkärl, kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtstillestånd, magsår, ALS, Crohns sjukdom, ryggsmärta samt tom plånbok och tomt bankkonto. År 2002 dog 4.2 miljoner av jordens befolkning på grund av rökning. Enligt WHO är den viktigaste enskilda sak du kan göra för din hälsa att sluta röka.

ANDRAS HÄLSA
Det är inte bara din egen hälsa som kan lida av din rökning utan också dina medmänniskor. Varhelst någon annan tvingas inandas din tobaksrök finns samma risker för dem som för dig, nämnda ovan. Om du betraktar dig som en hänsynsfull rökare och inte röker inomhus så kom ihåg att gifterna från tobaken är precis lika giftiga utomhus. I dag lever vi i en värld där icke-rökare diskrimineras och tvingas andas in andras gift på gator, torg och andra platser. Friheten att vistas på allmänna platser har berövats människorna. Det här håller sakta på att bli bättre inomhus men vid tåg- och busstationer eller utanför byggnaders ingångar röks det desto mera. I Sverige uppskattar man att 850 personer dör varje år på grund av passiv rökning (4). Antalet personer som får olika hälsoproblem såsom allergi, astmaanfall och andra problem är naturligtvis mycket större.

Om du är förälder så gör inte ditt barn till en rökare! Små mängder kan vara början till ett beroende. Om du är en blivande förälder – man eller kvinna – kom ihåg att ditt rökande påverkar ditt barns hälsa mer eller mindre negativt – även om du slutat röka vid tiden för befruktningen. Om du vill ge ditt barn ett gott arv bör du alltså sluta röka en tid före befruktningen. Kom ihåg, du kan endast ge vidare det du har! Om din kropp är påverkad av tobak kan du inte ge vidare ett arv som inte är påverkat av tobak. Om du slutar röka efter detta är det också bra eftersom det ökar ditt barns chans att leva i god hälsa, men det hjälper inte till att förbättra ditt barns arv.

Dessutom testas tobakens skadeverkningar på oskyldiga djur som plågas och dör.

FÖLJDER FÖR MILJÖN
Cigaretter innehåller 4.000 kemiska ämnen varav 700 är så giftiga att de inte får kastas på soptippen. Men de finns nu överallt i marken där människor slänger cigarettfimpar. De når slutligen vattnet, växterna och även djurens och människornas kroppar. I Sverige slängs 750.000.000 fimpar på marken varje år.

Det starkaste argumentet för att sluta röka är emellertid att tobaksproduktionen och -konsumtionen, tillsammans med många andra mänskliga aktiviteter, är ansvariga för den förstörelsen av Planeten Jorden. För varje hektar tobak som odlas i Brasilien bränns TVÅ hektar regnskog ner varje år för att torka den. Om du slutar röka minskar du ödeläggelsen av regnskog och biologisk mångfald på Jorden: De vilda djuren och växterna kommer att tacka dig. (5) Det är uppskattat att vi utrotar 720 unika arter varje dag. (6) Dessutom är skogen oerhört viktig för klimatet och när skogen står kvar hindras erosionen. Den dag då regnskogen är borta kommer den inte att växa upp igen och risken finns att marken övergår i öken.

I dessa tider kan människor göra, och gör också, mängder av all slags oersättlig skada för att få pengar, utan att bli straffade. Det här är inte rätt för dem som kommer efter oss (eller som kanske inte ens kan komma efter oss). Med förstörelsen av regnskogen och förlusten av biologiska mångfalden med påföljande erosion, klimatförändringar osv. kommer förr eller senare överlevnadsmöjligheten för människan att försvinna – ifall den rådande utvecklingen inte stoppas. Jag tror på att varje människa är ansvarig för framtiden och framtida liv på Planeten Jorden. Tobaksproduktionen är mycket destruktiv också därför att den involverar en stor mängd kemikalier som sedan hamnar i jorden, vattnet och tobaksarbetarnas kroppar. Om ingen köpte tobak, skulle ingen tobaksindustri existera.

Utbildning och kunskap är nyckeln till framgång i alla sammanhang. Pseudoutbildning (läs reklam) har varit nyckeln till framgång för tobaksindustrin. Bland annat har rökningens hälsoeffekter lovprisats med hjälp av bilder på rökande 2-åringar och hyllats i Hollywood filmer. ”Vi röker inte skiten, vi säljer den bara. Rätten att röka förbehåller vi de unga, de fattiga, de svarta och de dumma” säger David Goerlitz, direktör för ett amerikanskt tobaksbolag i ett utskottsförhör i USA 1989. (7)

SAMMANFATTNING
Rökning är ingen privatsak. Rökning påverkar inte bara rökaren utan även andra människors hälsa och kan leda till deras död, djur som testas i djurförsök plågas och dödas, luft, vatten och jord förgiftas och regnskog skövlas och äventyrar således framtiden och möjligheten för överlevnad på jorden. Tobak och alkohol är två av de största och mest kostsamma samhällsproblemen vi har bl a orsak till sjukdom och för tidig död, cancer, våld speciellt mot kvinnor, rattfylleri och orsakande till annans död eller livslånga handikapp. Människor tycker mycket om frihet men alltför få är beredda att ta ansvar. Människans livsstil är orsak till hennes eget lidande och den utveckling som kommer att leda till en ekologisk katastrof inom några decennier om inget görs. För att vända utvecklingen krävs både kunskaper och ansvar. Du kan ta ditt ansvar för jordens framtid med din livsstil nu, bl a genom att sluta röka. Om dagens värld plågas med ekonomiska problem så kommer framtidens värld att än mer att plågas med ekologiska problem pga. vår livsstil idag. Den biologiska mångfalden kommer att drastiskt minska liksom biomassan i växtvärlden som är så viktig för vår atmosfär, erosion, klimatförändringar med extrem torka, översvämningar, värme, skogsbränder osv. är redan ett faktum. Allt detta är ett mycket resultat av vår konsumtion och livsstil.

Ger dig denna kunskap tillräcklig motivation? Jag hoppas det. Sluta röka och gör dig fri. Tänk på framtiden – din egen, andra människors, den biologiska mångfalden och miljön och sluta röka så fort du kan! Lycka till!

Eric Karlsson D.N., N.D. självläkningslärare 0479 – 105 50 Uppdaterad 100426

 1. Om du vill rädda träd och skogar och vårda träden i stället för att låta dem huggas ner och förintas genom att köpa tobak, kontakta t ex : Barnens regnskog www.barnens-regnskog.net En organisation som köper regnskog för att rädda den för framtiden.
 2. Gåvor till dylik verksamhet föder i stället en redan frodande industri som enligt dess nuvarande sätt att arbeta aldrig kommer att förstå orsaker till sjukdom och därmed aldrig finna någon bot mot sjukdom. Linus Pauling, dubbel nobelpristagare, sa: ”Alla bör veta att kriget mot cancer på det stora hela är ett bedrägeri”. John Robbins i Diet for a New America: ”Trots miljoner dollar spenderade dagligen så är det inte vi som massakrerar cancern utan den som massakrerar oss”. Läkemedels- och forskningsindustrin tycks arbeta efter teorin att det är bra så länge okunskap råder om orsaken till sjukdom. Då kan människorna och samhället fortsätta att orsaka sjukdom och de själva kan fortsätta med att leta efter pseudo-botemedel för att tjäna pengar.
 3. Andras rök och din hälsa. Folkhälsoinstitutet s. 10 – 11.
 4. Röka ifred. Folkhälsoinstitutet s. 11.
 5. Andra stora orsaker till ödeläggelsen av regnskogen är produktion av palmkärnolja i Sydostasien som konsumeras i form av tvättmedel, kosmetika, margarin, choklad och en mängd andra livsmedel, och i Brasilien ödeläggs Amazonas för att odla sojaböner för att exporteras till Sverige/Europa som föder åt kor, grisar och andra djur så att vi kan äta kött och mjölkprodukter.
 6. WWF
 7. Det hade jag ingen aning om! Folkhälsoinstitutet.

Mer information: www.ash.org.nz/doc/p_ar3.html  www.fhi.se/shop  www.tobaksfakta.org