Credo

MITT CREDO

OM HÄLSA

 • All hälsa har orsaker.
 • All läkande kraft finns inombords.
 • Kropp och själ är självläkande.
 • All läkning och upprätthållande av hälsa sker inifrån som ett resultat av gynnsamma levnadsförhållanden. Gynnsamma yttre faktorer möjliggör läkning och hälsa.

OM SJUKDOM

 • All sjukdom har orsaker.
 • Orsaker till sjukdom kan indelas i biokemiska, mentala, emotionella och strukturella.
 • Ogynnsamma förhållanden orsakar sjukdom och hindrar läkning. För att läkning skall ske behöver orsaker till sjukdom elimineras.
 • När någon är sjuk så är det nästan alltid flera orsaker som producerar sjukdom. Den viktigaste åtgärden att vidta är den som eliminerar det största hindret för kroppens eller själens normala funktion.
 • En patient är sjuk eller i obalans om den känner sig sjuk, även om alla diagnosiska metoder inte visar något fel.
 • En patient som känner sig sjuk bör inte bemötas med orden ”Det är inget fel på dig, alla tester är bra”.
 • Min uppgift är att diagnosticera, finna orsaker till sjukdom, behandla, lindra, ge kunskap och råd till självhjälp samt att uppmuntra och motivera.
 • Den övergripande målsättningen är att möjliggöra läkning och hälsa genom terapi och kunskapsförmedling.

OM LIVSSTIL, MILJÖ OCH HÄLSA

Biologiska, mentala, emotionella, sociala och kunskapsfaktorer är avgörande för vår hälsa. För optimal hälsa är människan beroende av samma gynnsamma faktorer som producerat hälsa hos våra förfäder i årtusenden. I dessa faktorer ingår:

 1. Applicerad kunskap
 2. Rörelse
 3. Basbildande färsk kost
 4. Vila och sömn
 5. Naturlig strålning (t ex solsken)
 6. Positivt tänkande
 7. Goda psyko-sociala förhållanden (relationer) och sysselsättning
 8. Strukturell integritet
 9. Rent vatten
 10. Ren jord
 11. Ren luft
 12. Natur och ekosystem i balans
 13. Naturliga rytmer (harmoni med kosmos och naturen)
 14. Vis Medicatrix Naturae och goda gener.

Ett nyckelord är BALANS.
De flesta av dessa faktorer kan vi påverka själva. Men för att hälsa skall kunna vara möjligt i framtiden måste vi upphöra med miljöförstöringen på Jorden.

Uppdaterad 150124