Ärrvävnad

ÄRRVÄVNAD – ORSAKER OCH BEHANDLING

Naprapatins grunduppfattning är att ärrvävnad, förhårdnad eller på fackspråk ligatight eller skleros, orsakar smärta och producerar dysfunktion i andra kroppsdelar.  De flesta människor associerar ordet ärrvävnad till operationsärr. När en naprapat talar om ärrvävnad avses ärrvävnad i bindvävnader, framförallt i muskler och ledband. Ärrvävnad kan orsakas av många olika faktorer.

KEMISKA ORSAKER.
När kroppens kemiska status är ur balans bildas ett överskott av slaggprodukter som kroppen inte kan göra sig av med. Överskottet måste lagras i kroppen och bindvävnader är de vävnader som troligen tar emot den största delen icke eliminerade slaggprodukter. Resultatet blir ärrvävnad.

CIRKULATION OCH NERVENERGI.
När nervenergin är låg blir också cirkulationen dålig. Resultatet blir att slaggprodukter inte transporteras bort som de borde. Nervenergi är nödvändigt för alla funktioner i kroppen. En orsak till låg nervenergi är ärrvävnad i ryggen. Andra orsaker är stress, brist på sömn och vila mm.

OLYCKOR OCH OPERATIONER.
Operationsärr är de mest kända ärren men olyckor orsakar inre ärr som inte syns.

STRUKTURELLA (MEKANISKA) PROBLEM.
När kroppen är asymmetrisk (icke symmetrisk) uppstår ärrvävnad. Muskler och ledband med ärrvävnad är förkortade. Om förkortningen består orsakas en påverkan på andra bindvävnader och nya strukturella problem uppstår. Muskler kan också vara för långa, för starka eller för svaga. Ärrvävnad i sig orsakar alltså nya strukturella problem och ny ärrvävnad. Asymmetri kan vara medfödd eller förvärvad. Ensidiga vanor, psykiska spänningar med medföljande dålig hållning, skador och felaktig träning är exempel på orsaker till asymmetri.

BETTPROBLEM (BETTFYSIOLOGISKA PROBLEM ELLER BRUXISM)
Detta är ett vanligt exempel på ett strukturellt problem. De flesta som har bettproblem vet inte om det. Bettproblem ger ofta sekundärt problem med nacke, axlar och rygg samt kan orsaka huvudvärk, migrän, tinnitus och yrsel.

ENSIDIGA RÖRELSER.
Ensidig belastning skapar en obalans och därmed alltför starka och alltför svaga muskler och därmed ärrvävnad.

ÖVERBELASTNING.
Alltför tung belastning, speciellt om det kombineras med ofördelaktiga biokemiska förhållanden och brist på naturliga rörelser (stretching), orsakar ärrvävnad. Olämplig sovposition och dålig kudde orsakar inte sällan problem med nacken.

BRIST PÅ RÖRELSE.
Om man är för lite i rörelse blir cirkulationen störd och slaggprodukter samlas i vävnaderna.

MENTALA ORSAKER.
När psykologiska förhållanden är ofördelaktiga till följd av konflikt, emotionella problem, depression, yttre våld osv. blir nervenergin och cirkulationen störd.

GENETISKA FAKTORER.
Som med allting som har med hälsa att göra så spelar arvet en viss roll. Ett ofördelaktigt arv kan i stor utsträckning kompenseras med att skapa gynnsamma faktorer i övrigt. Människor är genetiskt olika och har olika bindvävnader och olika läkningsförmåga.

Som synes finns det många faktorer som kan orsaka ärrvävnad och man kan fråga sig om det finns någon människa som är i perfekt strukturell balans och som inte har ärrvävnad. Men då behöver man också nämna att även om man har ärrvävnad i kroppen så kan man leva ett liv utan smärta. Det är bara när det uppstår ärrvävnad över en viss gräns på ett kritiskt ställe som man börjar få problem.

BEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE AV ÄRRVÄVNAD

ALLMÄNT
Nervenergi, cirkulation, näring och borttransport av slaggprodukter är nyckelord när vi talar om friska vävnader och eliminering eller minskning av ärrvävnad. Tillståndet i vävnaderna bestäms av en mängd olika faktorer. Ofta kan det räcka bra med att direkt behandla ärrvävnad för att besvär skall försvinna men i svårare fall är det viktigt att tänka holistiskt och ta i övervägande alla de faktorer som kan påverka vävnadernas tillstånd.

VAD EN NAPRAPAT GÖR FÖR ATT BEHANDLA ÄRRVÄVNAD
Naprapater behandlar ärrvävnad, direkt med olika tekniker, t ex specifik stretching, bindvävsmassage och indirekt genom att behandla störningar i andra kroppsdelar än där som skadan uppfattas vara. På så sätt kan nervfunktion och cirkulation förbättras och spänningar släppa i andra kroppsdelar.

BETTPROBLEM
Bettproblem kan behandlas med naprapati och många besvär som huvudvärk, spänningar i nacke och käkregionen och ibland tinnitus kan försvinna. Men för en permanent problemlösning behövs ofta en bettskena (ej en vanlig bettskena) och korrekt bettslipning hos specialisttandläkare. Denna behandling och naprapatisk behandling utförs med fördel tillsammans.

VAD KAN MAN SJÄLV GÖRA FÖR ATT MOTVERKA ÄRRVÄVNAD?
Naturligtvis finns det mycket man kan göra själv för att öka möjligheten till läkning. Genom att ha en balanserad livsstil och göra specifika saker för att läka kan man understödja kroppens läkningsprocess.

KOST
Det är svårt för många att förstå att rygg- och muskelproblem påverkas av vad vi stoppar i oss. Men om man säger att vi är vad vi äter så brukar många hålla med. Dessa båda tankar samma sak. Vad det gäller val av livsmedel så är vissa att föredra framför andra. Vid ett akut tillstånd eller en inflammation så finns det vissa livsmedel som minskar eller ökar inflammationen. Allmänt gäller att basbildande födoämnen och ett mindre intag än normalt av fett och protein underlättar läkning. Intag av vegetabiliska fleromättade och enkelomättade fetter är att föredra framför animaliska (mättade) fetter, vilka kan hindra en normal utläkning av inflammationen. Detta betyder inte att man behöver äta vegetabiliska oljor utan man kan i stället äta hela födoämnen t ex nötter, frön eller avokado som ev. kan kompletteras med kallpressad vegetabilisk olja. Balans är nyckelordet vad gäller kosten. För mer detaljer fråga mig.

VATTEN
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och det är nödvändigt för att slaggprodukter skall transporteras bort. Det är vanligt att människor dricker för lite vatten. Vatten konsumeras bäst i formen renaste möjliga vatten och i form av färska, råa frukter och grönsaker. Drycker som innehåller vatten men som sannolikt gör mer skada än nytta inkluderar läskedrycker, lite/light drycker, saft med socker, alkoholhaltiga drycker, kaffe, te etc. Ju mer gulfärgad urinen är desto större anledning att dricka mer vatten och äta mindre koncentrerade födoämnen. Optimalt och generellt kan säjas att urinen bör vara tämligen färglös, men vissa födoämnen ger urinen färg.

HYDROTERAPI = VATTEN FÖR YTTRE BRUK
Specifik användning av vatten kan öka cirkulationen och på så sätt påskynda läkningsprocessen. Kallt vatten, korrekt använt, har den effekten att det ökar cirkulationen. Eller mer korrekt; det är kroppens respons att öka cirkulationen vid applicering av kallt vatten. Hydroterapi skall alltid anpassas individuellt då alla har olika förmåga till att producera respons på kallt vatten.

MOTION/TRÄNING/RÖRELSE
Det finns flera olika sätt att hjälpa läkningsprocessen. Att själv stretcha skadad vävnad varje dag kan hjälpa att läka skadan på ett fördelaktigt sätt. Att specifikt träna svaga muskler kan vara viktig hjälp att läka. Rörelse i allmänhet är hälsosamt och därför oftast en god hjälp till läkning.

ANDNING
Genom att andas rätt åstadkommes bättre syreupptagning, bättre cirkulation och bättre näringstillförseln och borttransport av slaggprodukter vilket gynnar läkning.

HÅLLNING
En del problem orsakas av hållningsfel och dåliga rörelsemönster, oftast omedvetna. Att korrigera dessa ”dåliga vanor” kan vara en mycket god hjälp till läkning.

VILA, SÖMN OCH AVSLAPPNING
Viktig för hälsan och således bra för läkningsprocessen. Genom att vila, slappna av och sova tillräckligt och genom att, om möjligt, undvika stress och oro kan nervfunktion och cirkulation fungera bättre och användas av kroppen där det behövs mest, dvs för läkning av skada. Sömn är nödvändigt för eliminering av slaggprodukter. Ibland är det vila, sömn och avslappning som fattas för att läkningen skall kunna ske. Aktivitet är inte alltid bra. Vid akut skada är ofta vila den viktigaste faktorn. Det är viktigt att sova i en avslappnad position med en lämplig kudde för att inte orsaka strukturella problem.

Denna artikel är grundad på min egen uppfattning och på vad jag lärt mig inom studier och utövande av naprapati och självläkningslära. Det finns inte nödvändigtvis vetenskapliga bevis för alla dessa påståenden, men jag söker efter sådana. Artikeln är skriven som ett resultat av mina frågvisa, nyfikna och kunskapshungriga patienter för att besvara de vanligaste frågorna jag får. Har du fler frågor, tveka inte att ta kontakt!

Publicerad 141223 © Copyright 070706 och 141223 Eric Karlsson