Velkommen

til nettstedet om sunn livsstil og selvhelbredelse.

Selvhelbredelseslære (SL) er vitenskapen om livet, livsprosessene og de ​​grunnleggende faktorer som er nødvendige for god sunnhet og hvordan man overkommer sykdommer og gjenoppretter sunnhet på en naturlig måte, uten medisiner. Selvhelbredelseslære lærer om naturlig sunnhet og naturlig sykepleje. Selvhelbredelseslæren stiller helheten i sentrum.

Selvhelbredelseslæren er en gammel men bortglemt lære som er svært relevant i dag. Det er mitt håp at kunnskap om denne læren, som jeg har lært i Australia, på nytt skal spres i Europa hvor den oppsto. Selvhelbredelseslære lærer bort hvordan vi skal leve sunt og tar i bruk naturlige diagnosemetoder og terapi for å gjenvinne sunnhet.

SL er basert på lærer av SL’s grunnlegger Vincenz Priessnitz og Louis Kuhne, Dr. John H. Tilden, Dr.. Henry Lindlahr, James C. Thomson, professor Edmond B. Szekely og legendariske Australske Kenneth S. Jaffrey. Visste du at Mahatma Gandhi levde av SL’s prinsipper og grunnla et helsesenter i Uruli Kanchan nær Poona i India etter SL’s prinsipper?

Noen stikkord i SL er helhet, normalisering, dei grunnleggende betingelsene for helse, årsaker til sykdom, nerve energi, helbredelsessyklus, positiv tenkning, naturlig kosthold, mosjon og naturlige behandlingsformer.

På norsk finnes det ennå bare seks sider. De norske sidene må ennå få litt korrekturlesing!

Updated 12. 9 2013  19.7 2017