Selvhelbredelseslære

Denne siden er delvis oversatt til norsk

DEFINISJON OG FILOSOFI

Selvhelbredelseslære er studiet av de grunnleggende faktorene som er nødvendig for god sunnhet og hvordan man ved sykdom gjenoppretter sunnhet på en naturlig måte. Selvhelbredelseslære er naturlig sunn omsorg som plasserer helheten i sentrum. Selvhelbredelseslære er grunnlagt på oppfatningen at alle helbredende krefter er innvendige, ikke i eksterne faktorer eller stoffer. Sunnhet er en naturlig tilstand. Men for å leve sunt eller for å helbrede sykdom kreves visse forhold. Helse og helbredelse er et resultat av miljø og gunstige forhold. Man er helt avhengig av disse faktorene for sunnhet. Sykdom, uavhengig av hvilket navn det er gitt, er i grunnen et svar på kropp og sjel til forhold som ikke er gunstige, dvs. forutsetningene for god helse finnes ikke. Sykdom er med andre ord et resultat av et miljø og betingelser som er ugunstige. Sykdommen er manifestert i form av strukturell, biokjemisk og mental ubalanse. All helbredende kraft er innvendig, men gode forhold er nødvendig for riktig helbredelse. Helbredelse er en respons fra kroppen og sinnet som er mulig hvis forholdene er gode nok og nok indre vitalitet er tilgjengelig. Selvhelbredelseslærens overordnede mål er helse for alle.

HVA ER SELVHELBREDELSESLÆRE?

SL består av to hoveddeler:

 1. SL er i første omgang i teori og praksis av læren om de biologiske forhold og andre forhold gunstige for liv i optimal helse, altså hovedsak studiet av naturlig livsstil og velvære.
 1. Dernest er det i teori og praksis vitenskapen om hvordan man ved sykdom tar vare på seg selv eller en annen på en naturlig måte (god omsorg). Dette betyr at man søker normalisering fysisk, fysiologisk og mental. Når forholdene er normale skjer helbredelse automatisk. Denne undervisningen er spesifikk for SL, men de grunnleggende prinsippene er enkle:
 • Finne årsakene til sykdommen. Fjerne dem så langt som mulig.
 • Gi pasienten så langt som mulig de grunnleggende biologiske, psykiske og sosiale forhold og god miljø som er nødvendige for optimal helse.
 • Tilfredsstil så langt som mulig de grunnleggende biologiske, mentale og sosiale faktorer og god miljø som er nødvendig for optimal sunnhet.
 • Bruk naturlig terapi for raskere og bedre resultater. Med dette menes behandling uten skadelige bivirkninger som støtter helbredelse.
 • Selv om de grunnleggende prinsippene er de samme for alle, må hver pasient  behandles som unik.
 • Til slutt levner vi resten til naturen. Bruk nerve energi som er tilgjengelig på best mulig måte, altså, for helbredelse. Dette krever mer hvile enn i helse.

SELVHELBREDELSESLÆRENS HISTORIE

SL er basert på funn og erfaringer fra en Schlesisk bonde, Vincenz Priessnitz, som hadde en bemerkelsesverdig evne til å lære av naturen. Han studerte som barn dyrene og hva de gjorde da de var syke eller skadde. Han fant at de hvilte, og at de ofte fant veien til vannet. Priessnitz fikk nytte av sin erfaring da han i en alder av 17 hadde en ulykke som kunne ha kostet ham livet. Etter å ha brukt de prinsippene han lærte fra dyrene, vart han relativt fort bedre etter ulykken. Han begynte å behandle sine naboer, og innen kort tid ble hans hjem et sanatorium i 1822, der folk reiste fra hele Europa. Den moderne Spa bevegelsens ble født. Priessnitz brukte vann behandlinger (hydroterapi), kosthold , mosjon og positiv tenkning. Hans virksomhet bidro siden den utbredte bruken av vann for helbredelse i Europa og Nord-Amerika. I løpet av første halvdel av 1900-tallet avtok interessen, men blir nå igjen stadig mer populært. Noen som lærte av Priessnitz eller brukte hans prinsipper er Hans Ripper, Dr. Wilhelm Winternitz, Sebastian Kneipp, Dr. Henry Lindlahr, Dr. John Tilden, James C. Thomson og Louis Kuhne som i Leipzig i 1883 åpnet «Internasjonalt Etablisjemang for helbreding uten medisin og kirurgi »

Inspirert av Kuhne åpnet Mahatma Gandhi i 1944 et sanatorium i Poona. I dag brukes imidlertid Priessnitz metoder svært lite. Dessverreer det i dag svært få som kjenner hvem Priessnitz var eller vet om hans opprinnelige filosofi eller praksis. To genier som betydde mye for SL var professor Edmond B. Szekely som i 1930 gjorde SL til en vitenskap, og Kenneth S. Jaffrey legendarisk i Australia.

GRUNNLEGGENDE BEHOV FOR HELSE

For å leve et liv med god helse, må vi leve under visse vilkår. De kan oppsummeres som følgende:

 • Frisk luft og riktig pust
 • Rent vann
 • Hvile, søvn og avslapning. Behov for fjerning av avfall og gjenvinning av nervesystemet.
 • Naturlig mati balanserte proporsjoner Vi trenger ikke bare naturlige matvarer, men også riktig mengde og sammensetning.
 • Trening og bevegelse Vi er skapt for bevegelse og vi bør trene regelmessig, for eksempel i form av sport, dans, turgåing eller i vårt arbeid.
 • Naturlig stråling eks. solskinn i moderate mengder.
 • Positiv Mental instilling Det er tanker som skaper vår virkelighet. Når vi tar en positiv tilnærming, også til den rette flyten av nerve energi og blodsirkulasjon som hjelper oss å holde oss i god helse.
 • Balansert sosialt og i familie Inkluderer blant annet vennskap, fellesskap, trygghet, kjærlighet, berøring, intimitet, kommunikasjon, kultur, yrke og arbeid.
 • Strukturell integritet Noe som betyr at alle organer, muskler, sener, leddbånd, ledd, ben og så videre, bør opprettholdes i sin rette stilling. En inntakt kroppsstruktur er avgjørende for optimal flyt av nerve energi, blod og lymfe sirkulasjon.
 • Et liv i harmoni med naturen og kosmos og dets rytmiske sykluser Vi bør for eksempel leve i harmoni med døgnets- og årets rytmer. En sunn natur med sunn jord er viktig for helsen til mennesket.
 • En god arv Den eneste av disse punktene, som vi ikke kan påvirke, men hvordan vi lever nå påvirker arven for fremtidige generasjoner.

Selv om det er ting som er utenfor vår kontroll, så kan de fleste selv, med kunnskap, med livsstil også velge å føre (produsere) helse i stedet for sykdom.

 

SYKDOMSÅRSAKER

För att hålla oss i god hälsa måste vi givetvis även undvika de saker som orsakar sjukdom. Det finns tusentals olika orsaker till sjukdom. Vi kan dela in dessa orsaker i tre grupper. Hälsa är ett naturligt tillstånd som alla borde kunna åtnjuta. Hälsa är emellertid beroende av balans, strukturellt, biokemiskt och mentalt. Sjukdom kan endast uppstå:

 1. När kroppen är strukturellt (mekaniskt) ur balans t. ex. som ett resultat av olycka, dålig hållning, inaktivitet eller fysisk stress.
 2. När kroppen är biokemiskt ur balans t. ex. pga. ansamlade slaggprodukter, kemikalier, onaturlig föda, brist på cirkulation pga. inaktivitet m. m.
 3. Vid mental obalans som ett resultat av stress, oro, konflikt, dålig kommunikation, negativ inställning, våld etc.

Obalans i något av de tre systemen orsakar förlust av nervenergi och ger direkt eller indirekt obalans i de övriga två systemen.

NERVE ENERGI OG SIRKULASJON

Nervenergi är livsenergi. Det är nödvändigt för alla funktioner i kroppen t. ex. matspjälkning, muskelrörelser och mentala funktioner. Vid förlust av nervenergi som kan orsakas av onaturliga levnadsvanor, olyckor och stress av olika slag kan kroppens olika funktioner t. ex. blod- och lymfcirkulationen inte upprätthållas normalt. Resultatet blir en störning av cellfunktionen och sjukdom men det kan ta lång tid innan de första symptomen ger sig till känna.

HELBREDELSESSYKLUS

SLs sätt att se på sjukdom skiljer sig klart ifrån de traditionella sättet. Kroppen gör sig under normala förhållanden ständigt av med slaggprodukter och gifter. Vid en läkningscykel är elimineringen ökad utöver det vanliga. Detta kan bero på skada eller förgiftning men den kan även igångsättas av en förbättrad livsstil eller miljöförhållanden som producerar en ökning av utrensning. Under en läkningscykel mår man i allmänhet inte bra utan kan ha olika symptom t. ex. illamående, förkylning eller huvudvärk. Om förhållandena är de rätta kan en läkningscykeln medföra en dramatisk förbättring av hälsan. Under en läkningscykel är det viktigt spara på nervenergi dvs.att vila. Vincenz Priessnitz upptäckte vad som sker under en läkningscykel år 1829. Redan Hippokrates hade en god uppfattning om vad som händer under en läkningscykel. Han ansåg att sjukdom är kriser orsakade av eliminering av gifter. Dr. R.T. Trall ansåg att «Sjukdom är raka motsatsen till vad som lärs ut i medicinska böcker. Det är en läkningsprocess».

8. TERAPI OG DIAGNOSE

En självläkningslärare är en detektiv eller diagnostiker som söker finna orsaken till sjukdom. Hon/han använder olika oskadliga diagnos- och undersökningsmetoder samt anamnes (sjukdomshistoria) och lär dessutom ut hälsolära/friskvård och använder olika terapier. Dessa terapier är ej direkt avsedda att bota sjukdom. De används för att skapa bättre förhållanden och därmed understödja självläkning.

8.1. Kosthold og ernæringsterapi

Med hjälp av individuell kostterapi kan den som är sjuk få en specifik diet anpassad till vad hon/han behöver just för tillfället för att snabbare återfå hälsan. Vid födoval tas hänsyn inte bara till födans sammanställning utan även dessa kvalitet, t. ex. biotillgängligheten av näringsämnen, något som annars ges lite eller ingen uppmärksamhet inom konventionell näringslära. Kosten måste innehålla nödvändiga näringsämnen i rätt balans som bör ha en god biotillgänglighet och samtidigt innehålla så lite skadliga ämnen som möjligt.

8.2. PSYKOTERAPI Og POSITIVT Tenkning

Psykoterapi eller samtalsterapi används för att behandla mental obalans. Orsaken till sjukdom kan vara stress, konflikt eller kommunikationsproblem, eller någon bortglömd (undermedveten) händelse långt tillbaka i tiden. Målsättningen är att bli medveten om problemet och att sedan med en positiv inställning på ett konstruktivt sätt lösa det. Positivt tänkande har en ofantligt välgörande påverkan på hälsan.

8.3. HYDROTERAPI

Är användningen av vatten på olika sätt t ex ångbad, ryggbad, sittbad, hel- eller delkroppsinpackning eller olika typer av omslag. Ändamålet är att öka nervenergin, cirkulationen och borttransporten av slaggprodukter. Hydroterapin är mycket underskattad och dessutom mycket billig, ja nästan gratis. Individuellt anpassad och rätt använd är den mycket effektiv. Hydroterapi kan användas på ofantligt många sätt.

8.3.1. FASTE

Kan också betraktas som en hydroterapi. SLs syn på fasta är unikt. Det normala är att vi behöver föda varje dag. Allmänt talat skall fasta bara göras när kroppstemperaturen är över 37,0 ºC. Dock kan korta fastor göras vid andra tillfällen. Fasta och svält är två olika saker. Fasta får inte övergå i svält. Med fasta avses här att man vilar och dricker enbart rent vatten när man är törstig. Fasta är fysiologisk vila. Det är även av största vikt att samtidigt vila fysiskt och mentalt. Orsaken att man ibland kan uppnå väldigt goda resultat med korrekt utförd fasta kan förklaras med att matspjälkningen är vår största energiförbrukare. När nervenergi inte längre är förbrukad till mat- spjälkning kan denna energi användas där den behövs bäst – till läkning.

VARNING: att fasta och få ett gott resultat kräver kunskap och gynnsamma förhållanden. Felaktigt utförd fasta eller brytning av fastan kan orsaka allvarlig skada. Fasta är inte rekommenderat utan sakkunnig ledning. Vissa personer skall ej fasta men en del av dessa kan ibland i stället intaga en flytande diet eller «juice/råsaft-fasta». Denna typ av «fasta» kan också vara välgörande, men de två skall inte blandas ihop. Dessa korta rader är inte avsedda som instruktioner för fasta.

8.4. MOSJON, BEVEGELSE OG MEKANISK TERAPI

Inom SL ges råd om motion och övningar anpassade till individen. Mekanisk terapi används även för att återställa strukturell balans. Exempel på sådan terapi är osteopati, kiropraktik och naprapati.

9. HELHET OG MILJØ

Även om detaljer ibland kan vara mycket viktiga är helheten viktigare än detaljerna. Det finns många faktorer i vår miljö som påverkar oss mentalt, fysiskt och biokemiskt. Alla faktorer i livsstil och miljö såväl som arvet måste beaktas om man vill leva i god hälsa. SL är dynamisk och tar till sig läror från t. ex. anatomi, fysiologi, psykologi, sociologi, patologi, fysik, biokemi, näringslära, humanbiologi, arkeologi, naturlig terapi m m. Dagens vetenskap är alltför ofta statisk och man ser ofta för mycket till detaljer i stället för att se helheten. Som ett resultat saknas t. ex. grundkunskaper om förutsättningarna för god hälsa. Det saknas ofta vilja och förmåga beakta en teori dialektiskt när «det inte finns några vetenskapliga bevis». (Dialektik kan definieras som slutledningskonst, begreppsanalys eller vetenskapen om utveckling och dynamik i naturen, samhälle och tanke.) SL är baserat på kända vetenskapliga fakta, dialektik och över 170 års beprövad erfarenhet. Dess filosofi är unik. Även om alla inte kan uppnå hälsa kan de allra flesta göra det. Även många som betraktats som obotliga har kunnat uppnå hälsa när de till slut eliminerar orsakerna till sjukdom. Människor frånhålls hälsa pga. brist på dialektik, öppenhet och kunskap. Nyckeln till förändring är öppenhet och undervisning till alla, framför allt om grundförutsättningarna för hälsa. Människan tenderar att behandla sin kropp på samma sätt som naturen, hon förbrukar och förgiftar den utan att tänka på följderna. Vi är beroende av beroende av harmoni med naturens biologiska lagar för överlevnad och hälsa. Det är omöjligt att tala om hälsa utan att tala om naturen. Det vore dåraktigt att försöka ta hand om människors hälsa och på samma gång ignorera den globala förstörelsen av Moder Jord. Utan näring, vatten, jord och luft kan vi inte överleva. För att förutsättningar skall finnas för liv och hälsa på jorden även i framtiden krävs bl. a. att biomassan och den biologiska mångfalden inom växtriket bibehålls, dvs. vi måste sluta plundra och skövla våra skogar och förgifta jord och vatten. Varje år eroderar 75 milliarder ton matjord ut i haven huvudsaligen pga. ohållbar boskapsskötsel, odlingsmetoder och skogsskövling. Enligt John Robbins (Diet for a New America, 1987) kommer vart enda träd att vara nedhuggit i USA ca. 2037 med 1987 års avverkningstakt. I Australien kalhuggs 70.000 hektar inhemsk skog årligen. I Brasilien finns planer på att avverka 50% av jordens ytas mest värdefulla ekosystem, genbank och levande naturhistorisk museum, Amazonas. Jorden mister sitt värde utan skogen. 160.000 kvadratkilometer som tidigare blivit avverkade där är på väg att bli öken. Det är självklart att en värld utan skog inte har någon framtid. Den nuvarande utvecklingen är ett mord på framtiden. Om var och en börjar ta sitt ansvar ökas möjligheterna för överlevnad och god hälsa i framtiden. Vi kan t. ex. minska vår konsumtion av papper (dvs. biomassa/skog). Du som är datoranvändare kan t. ex. börja använda 100% återanvänt papper, träfritt papper eller minimera din pappersanvändning. För att vända utvecklingen måste vi börja tänka dialektiskt och agera på ett nytt sätt.
«Ett nytt sätt att tänka är nödvändigt om människan skall överleva. Detta är det största problemet i vår tid». Albert Einstein.

10. BÖCKER OM SJÄLVLÄKNINGSLÄRA

Detta är naturligtvis endast en kort introduktion till självläkningsläran. Ett par böcker på svenska är planerade. Den första kommer att mera djupgående presentera detta unika koncept om hälsa och sjukdom. Den andra kommer att handla om föda, födoämnesval och biokemisk hälsa. På engelska finns bl. a. 22 böcker och ett hundratal artiklar av Kenneth S. Jaffrey, de flesta är tillgängliga. Se även artikel i 2000-talets vetenskap nr. 4/2001 och 2/2002. Februar 2014

Updated July 19 2017