Courses in nature cure

Människan är självläkande och självreglerande. Hälsa är ett normalt och naturligt tillstånd av kropp och själ.

På en kurs i självläkningslära får du lära dig grunderna som behövs för att leva i hälsa och hur man återfår hälsan utan att använda mediciner.

Hälsotillståndet är ett resultat av livsstil, miljö, psykologiska och sociala faktorer samt arv.

Oavsett om du är nybörjare eller redan försöker leva på ett naturligt sätt, kan denna kurs ge dig kunskap som du kan använda för att hålla dig i god hälsa i resten av ditt liv.

Under en kurs på en till sju dagar behandlas i allmänhet följande ämnen:

 • Självläkningslärans filosofi, historia och praktiska tillämpning
 • Orsaker till sjukdom och orsaker till hälsa
 • Mental hälsa och positivt tänkande
 • Nervenergi och cirkulation
 • Naturlig föda och syra-bas balansen. Hur man balanserar sin föda för maximalt näringsintag och näringsupptag.
 • Hydroterapi (Vattenbehandlingar)
 • Motion och rörelse
 • Vila sömn och avslappning
 • Feber – naturens egen läkningsprocess
 • Behandlingsprinciper för akut och kronisk sjukdom.
 • Naturens inre läkande kraft och Läkningscykeln
 • Miljön och de naturliga elementen
 • Ätliga vilda växter
 • Rytmiska cykler och hälsa
 • Enkla sätt att hålla sig friskare
 • Ryggträningsprogram