Velkommen

Til hjemmesiden om, hvordan man lever med et godt helbred og får helbredet tilbage på en naturlig måde.

Selvhelbredelselære (SL) er:

  • læren om livsprocesserne, og de grundlæggende faktorer, som betinger et godt helbred, og om hvordan man genvinder sit helbred på en naturlig måde uden medicin. Den er en naturlig frisk- og sygepleje, som stiller helheden i centrum.
  • en gammel glemt lære som er højaktuel i dag. Det er mit håb at kundskab om denne lære, som jeg har fået i Australien, igen skal spredes i Europa, hvorfra den oprindeligt kommer. Selvhelbredelseslæren fortæller om hvordan man skal gøre for at leve med et godt helbred og terapi for at genvinde sit gode helbred.
  • udviklet af læger og pionerer, som står bag naturlige helbredelsesmetoder.
  • baseret på lærer af bl. a. SLs grundere Vincenz Priessnitz, Louis Kuhne, Dr. John H. Tilden, Dr. Henry Lindlahr, James C. Thomson, Professor Edmond B. Szekely och legendariske australske selvheldbredelseslæreren Kenneth S. Jaffrey.
  • er ikke sponseret af kommercielle interesser.
  • et livsstilsalternativ til medicin og alternativ medicin for det menneske, der ønsker at tage kontrollen over sit eget helbred.

Vidste du at Mahatma Gandhi levede efter Sls principper og grundlagde et helsecenter i Uruli Kanchan nær Poona i Indien efter selvhelbredelseslærens principper?

Nogle nøgleord indenfor SL er: Helhedssyn, normalisering, grundforudsætningerne for et godt helbred, årsager til sygdom, nerveenergi, heldbredelsescyklussen, positivt tænkende, naturlig kost, motion og naturlig terapi.

Læs mere:

Ligesom der er årsager til sygdom, er der også årsager til sundhed. Visse livsstils- og miljøfaktorer forårsager sygdom, mens andre fremmer sundhed.

Sundhed opnås ved biokemisk, mental og strukturel balance. Biokemisk balance opstår f. eks ved indtagelse af sund og alsidig kost, mental balance ved gode psykologiske og sociale forhold, og strukturel balance ved et liv i bevægelse. Ved at arbejde hen imod balance i et af de tre systemer hjælper man også balancen i de to andre. De tre systemer udgør en treenighed med gensidig påvirkning.

Når der er ubalance i et af systemerne, opstår der også automatisk ubalance i de to andre.

For at leve med et godt helbred eller helbrede sygdomme kræves det, at man lever sundt i et sundt miljø. Dertil kræves visse kundskaber. Ved hjælp af disse kan man selv tage kontrol over sit helbred.

Den teoretiske viden lægger grunden til en sund livsstil, som fører til helbredelse. De faktorer, som afgør om man får et godt helbred eller sygdom er bl.a. livsstil.

Nutidens mennesker er kommet så langt væk fra naturen, at de ved meget lidt om, hvad der forårsager sygdom eller sundhed. Vi ved ikke længere, hvad der er naturligt og sundhedsfremmende, og hvad der er destruktivt og sygdomsfremkaldende. Der findes flere grunde til dette.

I det moderne samfund mangler der ordentlig undervisning i sundhed. Derfor er det kun få mennesker, der har tilstrækkelig indsigt i årsagerne til sygdom, god ernæring, balance i de daglige aktiviteter, hvordan man får hvilet sig og sovet ordentligt, børneopdragelse, konfliktløsning mm.

Mange mennesker har lav selvtillid og mangler redskaber til at forbedre deres liv. Endvidere er der megen uklarhed om sundhed, bl.a. forårsaget af kommercielle interesser, som styrer forskningen mod bestemte mål. Yderligere er der mange gamle dogmer, der, selv om de er overhalet af ny viden, lever videre.

Resultatet af denne uvidenhed og vores moderne livsstil er bl.a. kræft, hjerte- kar-sygdomme, diabetes, fedme, knogleskørhed, mave- tarmsygdomme, øjensygdomme, træthed, udbrændthed, hovedpine, depression, afhængighed af stimulanser, narkotika og fastfood, stress, søvnproblemer, sociale problemer (f.eks. mobning og ensomhed), samt forurening, som også påvirker vor helbred negativt.

Selvhelbredelseslære er baseret på kendte videnskabelige fakta, dialektik, og næsten 200 års praktiske erfaringer. Selvhelbredelseslære er en helhedsvidenskab, som omslutter alle de faktorer, der indgår i sundhed, i modsætning til mange andre metoder, som fokuserer på bestemte faktorer, og derved ofte overser den egentlige årsag til sygdom. Resultatet deraf kan blive en symptombehandling, som ikke rigtigt helbreder, og som endda kan forværre sygdommen. Selvhelbredelseslæren sigter på at eliminere årsagen til sygdommen, således at helbredelsen følger automatisk.

Grundopfattelsen er, at et godt helbred opnås ved sund livsstil og et godt miljø. Kroppens selvhelbredende kræfter kan derved få frit løb, og ubalancer rettes ind.

Opdateret 2-4-15