Velkommen

til nettstedet om sunn livsstil og selvhelbredelse.

Selvhelbredelseslære (SL) er vitenskapen om livet, livsprosessene og de ​​grunnleggende faktorer som er nødvendige for god sunnhet og hvordan man overkommer sykdommer og gjenoppretter sunnhet på en naturlig måte, uten medisiner. Selvhelbredelseslære lære ut naturlig sunnhet og naturlig sykepleje. Selvhelbredelseslæren steller helheten i sentrum.

Selvhelbredelseslæren er en gammel men bortglemt lære som er svært relevant i dag. Det er mitt håp at kunnskap om denne læren som jeg lært i Australia på nytt skall spres i Europa hvor den oppsto. Selvhelbredelseslære lærer ut hvordan vi skal leve for å leve i god sunnhet og bruk av naturlig diagnose og terapi for å gjenvinne sunnheten.

SL er basert på lærer av SL:s grunnlegger Vincenz Priessnitz og også Louis Kuhne, Dr. John H. Tilden, Dr.. Henry Lindlahr, James C. Thomson, professor Edmond B. Szekely og legendariske Australiske Kenneth S. Jaffrey. Visste du at Mahatma Gandhi levde av SL:s prinsipper og grunnla et helsesenter i Uruli Kanchan nær Poona i India etter SL:s prinsipper?

Noen stikkord i SL er helhet, normalisering, grunnleggende betingelsene for helse, årsaker til sykdom, nerve energi, helbredelsessyklus, positiv tenkning, naturlig kosthold, mosjon og naturlige behandlingsformer.

På norsk finnes ennå bare sex sider. De norske siderne må ennå trenge litt korrekturlesing!

Updated 12. 9 2013